ขอบเขตการให้บริการ

เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในหลายสาขา และใช้เทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพสูงที่พิสูจน์แล้วจากทั่วโลก เอนไพรม์มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้นำประเทศไทยของการให้บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจร (Integrated Consulting) ในงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมและพลังงานเป็นหลัก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 7 ด้าน ดังนี้ :
1. บริการคำปรึกษาทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ (PMC)
 
บริการให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอย่างครบวงจร ควบคุมโครงการขนาดใหญ่ ตั้งแต่การ สอบทานการใช้พลังงาน  การออกแบบและบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง  บริหารจัดการและควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนการทดสอบระบบและส่งมอบโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงให้การปรึกษาแนะนำการลงทุน
2. บริการที่ปรึกษาวิศวกรโครงการ (OE)
 
บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโครงการอย่างครบวงจรสำหรับเจ้าของโครงการ ตั้งแต่การ สอบทานการใช้พลังงาน การออกแบบและบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการและควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนการทดสอบระบบและส่งมอบโครงการให้แก่เจ้าของโครงการ
3. บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับผู้ลงทุน (ITA)
 
ให้บริการด้านการสอบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมทางด้านเทคนิค,ด้านการเงิน, ด้านสิ่งแวดล้อมและพาณิชย์ของโครงการ รวมทั้งบริการตรวจสอบคุณภาพและความคืบหน้าของโครงการ ทั้งในช่วงงานก่อสร้าง, ช่วงทดสอบและส่งมอบระบบ, ช่วงเดินระบบ นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของโครงการซึ่งจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ
4. บริการที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ (SC)
 
ทีม EnPrime ของเรามีประสบการณ์และความรู้และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำทั้งไทยและนานาชาติในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์โครงการ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ, การวางแผนยุทธศาตร์, การวางแผนดำเนินงาน, การศึกษาผลกระทบและการจัดการผลกระทบในโครงการโรงไฟฟ้าพลังร้อนร่วม, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน, ระบบผลิตไฟฟ้าอัจริยะ, ระบบบริการจัดการความต้องการใช้พลังงาน, ระบบพลังงาน Energy4.0 , ระบบผลิตไฟฟ้าอัจริยะขนาดเล็ก, นิคมอุตสาหกรรมอัจริยะ, ศูนย์ธุรกิจอัจริยะ และเมืองอัจฉริยะ
5. บริการวิศวกรให้กับผู้รับเหมาโครงการ (CE)
 
บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโครงการอย่างครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาโครงการ ตั้งแต่การ สอบทานการใช้พลังงาน  การออกแบบและบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง  บริหารจัดการและควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนการทดสอบระบบและส่งมอบโครงการให้แก่ผู้รับเหมาโครงการ
6. บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับสถาบันการเงิน (LTA)
 
ให้บริการด้านการสอบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมทางด้านเทคนิค,ด้านการเงิน, ด้านสิ่งแวดล้อมและพาณิชย์ของโครงการ รวมทั้งบริการตรวจสอบคุณภาพและความคืบหน้าของโครงการ ทั้งในช่วงงานก่อสร้าง, ช่วงทดสอบและส่งมอบระบบ, ช่วงเดินระบบ นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันการเงินในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เจ้าของโครงการซึ่งจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ
7. บริการที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ (SC)
 
ทีม EnPrime ของเรามีประสบการณ์และความสามารถและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านนโยบายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มตั้งแต่กรอบการศึกษา, แผนยุทธศาสตร์, โครงการนำร่องให้กับองค์กรภาครัฐของไทยและนานาชาติ เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), สำนักงาน นโยบาย และ แผน พลังงาน (สน พ.), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ) , สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย, การไฟฟ้าของประเทศไทย , ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) , องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), สโมสรองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศเยอรมัน, ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้